Bilten nouvèl HWC

HWC to Gather Haitian Women Leaders this week to inform strategic plan thumbnail

HWC pou Rasanble Fanm Lidè Ayisyen semèn sa a pou enfòme plan estratejik

Women Leaders |HWC |

Kreye an 2017, la Kolektif Fanm Ayisyen reyini òganizasyon ki ap dirije fanm ayisyen yo k ap travay pou gen enpak sou kominote ann Ayiti. Kolaborasyon nou an konsiste de òganizasyon ki bay sèvis dirèk ki responsab devan elektè espesifik ki baze nan divès depatman atravè peyi a. Nou pa bay sèvis. Olye de sa, nou akonpaye òganizasyon yo nan bay asistans teknik, opòtinite pou ranfòse kapasite epi n ap antre nan dezyèm ane nou distribye ti sibvansyon.  

Apwòch nou an nan filantropik ap evolye men nou konnen pi bon pratik la se bay sipò operasyon jeneral pou plizyè ane. Nou te fè sa ak 6 manm fondatè orijinal nou yo epi ane sa a pral kontinye ak benefisyè ti sibvansyon nou yo pandan y ap kontinye fè travay ki gen enpak. Konsidere yon don pou sipòte pwogram ti sibvansyon nou yo. 


Nou te okipe

Eske ou te manke nou SERI WEBINAR OTONN sou Sante Seksyèl ak Repwodiksyon oswa Pwogram Lidèchip Tifi? Jwenn lyen ki mennen nan anrejistreman ki anba yo. 


Kwen politik

"Viv yon kochma" - Human Rights Watch

Enstabilite an Ayiti – Global Conflict Tracker

Vrè Entèvansyon Ayiti Bezwen: Lafrans ak Etazini ka ede Ayiti


Lè ou sipòte HWC, ou sipòte òganizasyon fanm dirije yo.

Tanpri konsidere vin yon donatè chak mwa nan Kolektif Fanm Ayisyen an.

Abònman nan Lis Mailing nou an

Non
Chan sa a se pou rezon validation epi yo ta dwe rete san okenn chanjman.
Foto Arturo Kaduu

Arturo Kaduu

Pataje Post sa

Plis Pou Eksplore

Bilten nouvèl

HWC lanse Fon pou Ijans

HWC Lanse Fon Ijans ak Selebre 3 Avril: Jounen Mouvman Fanm Feminis Ayisyen Pandan moman ki pi difisil sa a, nou konnen òganizasyon de baz nou yo ap fè fas ak bezwen ekstrèm yo. Nou vle pou kapab sipòte ak resous yo jan nou kapab. Tanpri konsidere yon don jenere, nenpòt ki kantite lajan yo pral

Bilten nouvèl

Nou Koute Fanm

Ki sa n ap aprann nan men lidè òganizasyon ki nan rezo HWC nou an Depi mwa jen, ekip Kolektif Fanm Ayisyen an rankontre plis pase 20 lidè òganizasyon ki dirije ak fanm ki baze sou tout peyi Dayiti. Nou te pran tan pou n koute epi rasanble enfòmasyon pandan n ap reflechi tou sou avni Kolektif la. Denye

hatHaitian Creole
Scroll nan tèt